udrzatelnyrozvoj

Odborné stretnutie podnikateľov v obci Čierná Voda: Fotovoltaika a odpadové hospodárstvo

Dňa 20.9.2023 som mal tú česť zúčastniť sa odborného stretnutia podnikateľov v obci Čierná Voda. Toto stretnutie poskytlo podnikateľom príležitosť získať cenné informácie a rozšíriť svoje vedomosti v dvoch dôležitých oblastiach: využitie fotovoltaiky ako riešenie na zdražovanie energií financované z eurofondov a zákonné povinnosti podnikateľa v oblasti odpadového hospodárstva. Fotovoltaika ako riešenie na zdražovanie energií […]

Odborné stretnutie podnikateľov v obci Čierná Voda: Fotovoltaika a odpadové hospodárstvo Read More »

Odborné stretnutie politikov a podnikateľov vo Veľkých Úľanoch: Financovanie inovácií a fotovoltaika

Dňa 21.9.2023 som mal tú česť zúčastniť sa odborného stretnutia politikov a podnikateľov v obci Veľké Úľany. Stretnutie prinieslo príležitosť na zdieľanie poznatkov a diskusiu o kľúčových témach, ktoré sú dôležité pre ďalší rozvoj podnikania v regióne. Mojou úlohou bolo rozvíjať vedomosti podnikateľov v dvoch kľúčových oblastiach: financovanie rozvoja z eurofondov v oblasti inovácií a

Odborné stretnutie politikov a podnikateľov vo Veľkých Úľanoch: Financovanie inovácií a fotovoltaika Read More »

Odborné vzdelávanie podnikateľov v obci Jelka

Dňa 19.9.2023 som mal tú česť zúčastniť sa raňajok podnikateľov v obci Jelka. Stretnutie bolo plné inšpiratívnych diskusií a zaujímavých tém, ktorých cieľom bolo rozšíriť vedomosti miestnych podnikateľov a poskytnúť im nové perspektívy pre ich podnikanie. Moja prezentácia sa zamerala na dve kľúčové oblasti: financovanie rozvoja z eurofondov a využitie fotovoltaiky ako riešenie na zdražovanie

Odborné vzdelávanie podnikateľov v obci Jelka Read More »

Vzdelávanie pedagógov: týždeň udržateľnosti

Na Týždni udržateľnosti sa každoročne zúčastňuje takmer 1800 škôl a 400 tisíc žiakov z celého Karpatského oblúka. Je to najväčší organizovaný program na formovanie povedomia o udržateľnosti pre žiakov základných a stredných škôl a ich učiteľov vo svojom druhu. Týždeň udržateľnosti každoročne pokrýva 3+1 tému zo zložitého sveta udržateľnosti. Kedy treba začať s výchovou detí

Vzdelávanie pedagógov: týždeň udržateľnosti Read More »

National fashion league Hungary a Fashion Revolution Hungary: správa sociálnych sietí

V rokoch 2020-2021 náš predseda Pavol Pék tvoril komunikačnú stratégiu a spravoval sociálne médiá významných organizácií so sídlom v Maďarsku. Cieľom správy sociálnych sietí bolo informovať a edukovať široký verejnosť o módnom priemysle a environmentálnom záťaže vznikajúce počas výroby oblečení. O organizácie Fashion Revolution Hungary: Dňa 24. apríla 2013 zahynulo 1134 ľudí a ďalších 2500

National fashion league Hungary a Fashion Revolution Hungary: správa sociálnych sietí Read More »

Reclay systems financuje triedený zber odpadu vo viac ako 100 samosprávach – tvorili sme stratégiu a komunikačné materiáli

V roku 2023 sme v spoločnosti Reclay Systems začali intenzívne pracovať na tvorbe komunikačnej stratégie, ktorá by efektívne oslovila občanov a motivovala ich k aktívnejšiemu triedeniu odpadu. Našim prvým krokom bolo pochopiť príčiny, prečo občania netriedia odpady. Zistili sme, že hlavným dôvodom je nedostatok informácií. Občania často nevedia, prečo platia poplatky za odpady a ani

Reclay systems financuje triedený zber odpadu vo viac ako 100 samosprávach – tvorili sme stratégiu a komunikačné materiáli Read More »

Vydali sme knihu mladému elektrikárovi a tvorili sme marketingovú stratégiu

Marketing musí obsahovať online ale aj offline spôsoby komunikácie. Počas tvorby komunikačnej stratégie sme zdôraznili offline PR aktivity, ktoré odohrávali kľúčovú rolu pre vybudovanie mena začínajúceho básnika. Prvky komunikácie, ktoré sme používali a získali sme podporovateľov na ďalšie rozbehnutie predaja a známosti: Čo potom nasledovalo? Prvé podporovatelia, prvé sponzori Výsledok? Viac ako 500 predaných kníh,

Vydali sme knihu mladému elektrikárovi a tvorili sme marketingovú stratégiu Read More »

Nová stratégia na zlepšenie triedenia odpadu v obci Rovinka

Rovinka, apríl 2024 – S potešením zdieľame že sme vytvorili novú stratégiu pre obec Rovinka určené na zvýšenie triedenia komunálneho odpadu. Táto stratégia bola vypracovaná s cieľom posilniť udržateľnosť a environmentálnu zodpovednosť miestnych občanov. Napriek predchádzajúcim snahám o zlepšenie odpadového hospodárstva v obci Rovinka, existuje stále potreba ďalších opatrení na zvýšenie úrovne triedenia odpadu. Nová

Nová stratégia na zlepšenie triedenia odpadu v obci Rovinka Read More »

Analyzovali sme systém nakladania s oddelene zbieranými zložkami komunálneho odpadu v meste Komárno

Reclay Systems s.r.o. v spolupráci s odbornou organizáciou Za udržateľné Podunajsko v období mesiacov február-marec 2023 analyzoval mieru zaplnenia kontajnerov na triedený zber a komunálny odpad v meste Komárno. Zámerom bolo získať presný prehľad o zložení nádob na triedený zber, odhaliť chyby, ktoré občania pri triedení odpadu robia a identifikovať potenciál triediteľných a opätovne využiteľných

Analyzovali sme systém nakladania s oddelene zbieranými zložkami komunálneho odpadu v meste Komárno Read More »

Analyzovali sme obsah nádob určené na zmesové komunálne odpady v Meste Komárno, obec Rovinka, Moča a znečistenie triedených zložiek v obci Svodín

V rámci zlepšenia odpadového hospodárstva sa pravidelne realizujú analýzy odpadu. Tieto analýzy sa vykonávajú buď pred implementáciou nových riešení, aby sa zistil východiskový stav, alebo s určitým časovým odstupom po ich zavedení, aby bolo možné porovnať prínosy zavedených zmien. Pri zbere komunálneho odpadu sa náhodne vyberie 10 % nádob, ktoré sa následne vysypú a detailne

Analyzovali sme obsah nádob určené na zmesové komunálne odpady v Meste Komárno, obec Rovinka, Moča a znečistenie triedených zložiek v obci Svodín Read More »