Odborné vzdelávanie podnikateľov v obci Jelka

Dňa 19.9.2023 som mal tú česť zúčastniť sa raňajok podnikateľov v obci Jelka. Stretnutie bolo plné inšpiratívnych diskusií a zaujímavých tém, ktorých cieľom bolo rozšíriť vedomosti miestnych podnikateľov a poskytnúť im nové perspektívy pre ich podnikanie. Moja prezentácia sa zamerala na dve kľúčové oblasti: financovanie rozvoja z eurofondov a využitie fotovoltaiky ako riešenie na zdražovanie energií.

Financovanie rozvoja z eurofondov

Jedným z hlavných bodov diskusie bolo financovanie rozvoja prostredníctvom eurofondov. Eurofondy predstavujú významný zdroj finančných prostriedkov, ktoré môžu podnikatelia využiť na rozšírenie svojho podnikania, modernizáciu vybavenia, ale aj na inovačné projekty. Podrobne sme si prešli jednotlivé dostupné programy, aktuálne výzvy a postupy pri podávaní žiadostí. Diskutovali sme aj o najčastejších chybách pri žiadostiach a o tom, ako sa im vyhnúť. Zúčastnení podnikatelia získali cenné informácie o tom, ako efektívne využiť dostupné fondy na podporu a rozvoj svojich podnikov.

Fotovoltaika ako riešenie na zdražovanie energií

Druhou kľúčovou témou bola fotovoltaika a jej využitie ako riešenie na rastúce ceny energií. V súčasnej dobe, keď náklady na energie neustále rastú, je hľadanie alternatívnych zdrojov energie stále dôležitejšie. Fotovoltaika predstavuje ekologické a ekonomicky výhodné riešenie. Prezentoval som aktuálne technológie v oblasti solárnych panelov, možnosti ich financovania, ale aj reálne príklady z praxe, ktoré ukazujú, ako podnikatelia môžu znížiť svoje náklady na energiu a zároveň prispieť k ochrane životného prostredia. Diskutovali sme aj o návratnosti investície do fotovoltaiky a o tom, aké sú možnosti získania štátnych dotácií na inštaláciu solárnych panelov.

Záver

Podnikateľské raňajky v Jelke boli výbornou príležitosťou na výmenu skúseností a získanie nových vedomostí. Verím, že informácie, ktoré sme spolu prešli, pomôžu miestnym podnikateľom efektívnejšie riadiť svoje podniky a využívať dostupné zdroje na ich ďalší rozvoj. Tieto stretnutia sú kľúčové pre budovanie silnej podnikateľskej komunity, ktorá je pripravená čeliť výzvam súčasnej doby a využívať nové príležitosti.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *