Reclay systems financuje triedený zber odpadu vo viac ako 100 samosprávach – tvorili sme stratégiu a komunikačné materiáli

V roku 2023 sme v spoločnosti Reclay Systems začali intenzívne pracovať na tvorbe komunikačnej stratégie, ktorá by efektívne oslovila občanov a motivovala ich k aktívnejšiemu triedeniu odpadu. Našim prvým krokom bolo pochopiť príčiny, prečo občania netriedia odpady. Zistili sme, že hlavným dôvodom je nedostatok informácií. Občania často nevedia, prečo platia poplatky za odpady a ani to, že triedený zber odpadu je bezplatný.

Naše zistenia vychádzajú z prieskumov, ktoré sme uskutočnili v Komárne v roku 2023 a počas Komárňanských dní v roku 2024. Tieto prieskumy nám poskytli cenné informácie o tom, ako občania vnímajú problematiku odpadového hospodárstva a aké sú ich najväčšie prekážky pri triedení odpadu.

Na základe týchto zistení sme vytvorili sériu bannerov a PR článkov zameraných na odpadové hospodárstvo, s cieľom informovať a motivovať občanov k triedeniu odpadu. Tieto materiály boli strategicky rozmiestnené a publikované, aby oslovili čo najširšie publikum.

Okrem toho sme už v roku 2021 vytvorili informačný leták o triedení odpadu, ktorý bol distribuovaný do všetkých samospráv, kde Reclay Systems financuje triedený zber odpadu. Leták poskytuje prehľadné a jasné informácie o tom, ako správne triediť odpad a aké sú výhody tohto procesu.

Naša komunikačná stratégia pre Reclay Systems tak zahŕňa rôzne formy informovania a edukácie občanov, od priamych prieskumov a osobných interakcií, až po tvorbu vizuálnych a písomných materiálov. Veríme, že touto cestou dokážeme zlepšiť povedomie o dôležitosti triedenia odpadu a motivovať občanov k zodpovednejšiemu prístupu k životnému prostrediu.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *