Analýzy

Nová stratégia na zlepšenie triedenia odpadu v obci Rovinka

Rovinka, apríl 2024 – S potešením zdieľame že sme vytvorili novú stratégiu pre obec Rovinka určené na zvýšenie triedenia komunálneho odpadu. Táto stratégia bola vypracovaná s cieľom posilniť udržateľnosť a environmentálnu zodpovednosť miestnych občanov. Napriek predchádzajúcim snahám o zlepšenie odpadového hospodárstva v obci Rovinka, existuje stále potreba ďalších opatrení na zvýšenie úrovne triedenia odpadu. Nová […]

Nová stratégia na zlepšenie triedenia odpadu v obci Rovinka Read More »

Analyzovali sme systém nakladania s oddelene zbieranými zložkami komunálneho odpadu v meste Komárno

Reclay Systems s.r.o. v spolupráci s odbornou organizáciou Za udržateľné Podunajsko v období mesiacov február-marec 2023 analyzoval mieru zaplnenia kontajnerov na triedený zber a komunálny odpad v meste Komárno. Zámerom bolo získať presný prehľad o zložení nádob na triedený zber, odhaliť chyby, ktoré občania pri triedení odpadu robia a identifikovať potenciál triediteľných a opätovne využiteľných

Analyzovali sme systém nakladania s oddelene zbieranými zložkami komunálneho odpadu v meste Komárno Read More »

Analyzovali sme obsah nádob určené na zmesové komunálne odpady v Meste Komárno, obec Rovinka, Moča a znečistenie triedených zložiek v obci Svodín

V rámci zlepšenia odpadového hospodárstva sa pravidelne realizujú analýzy odpadu. Tieto analýzy sa vykonávajú buď pred implementáciou nových riešení, aby sa zistil východiskový stav, alebo s určitým časovým odstupom po ich zavedení, aby bolo možné porovnať prínosy zavedených zmien. Pri zbere komunálneho odpadu sa náhodne vyberie 10 % nádob, ktoré sa následne vysypú a detailne

Analyzovali sme obsah nádob určené na zmesové komunálne odpady v Meste Komárno, obec Rovinka, Moča a znečistenie triedených zložiek v obci Svodín Read More »