Oprávnenia

Podpora vyučovacieho procesu

Názov: Za udržateľné Podunajsko

IČO: 42426111

Registračné číslo: VVS/1-900/90-45550

Registrový úrad: MV SR

Oprávnenie na poskytovanie mimoškolského vzdelávania

Dátum vzniku oprávnenia: 18.10.2019

Obchodné meno: Pavol Pék – P & P foto a marketing

IČO: 50616269

DIČ: 1122497046

Číslo živnostenského registra: 440 – 40787