Odborné stretnutie podnikateľov v obci Čierná Voda: Fotovoltaika a odpadové hospodárstvo

Dňa 20.9.2023 som mal tú česť zúčastniť sa odborného stretnutia podnikateľov v obci Čierná Voda. Toto stretnutie poskytlo podnikateľom príležitosť získať cenné informácie a rozšíriť svoje vedomosti v dvoch dôležitých oblastiach: využitie fotovoltaiky ako riešenie na zdražovanie energií financované z eurofondov a zákonné povinnosti podnikateľa v oblasti odpadového hospodárstva.

Fotovoltaika ako riešenie na zdražovanie energií financované z eurofondov

Jedným z hlavných bodov mojej prezentácie bolo využitie fotovoltaických systémov ako riešenie na rastúce ceny energií. V kontexte neustáleho zdražovania energií je pre podnikateľov kľúčové hľadať alternatívne a udržateľné zdroje energie. Fotovoltaika predstavuje ekologické a ekonomicky výhodné riešenie. Podnikatelia sa dozvedeli, ako môžu získať financovanie na inštaláciu fotovoltaických panelov prostredníctvom eurofondov. Prešli sme si jednotlivé kroky potrebné na podanie úspešnej žiadosti, vrátane podmienok, ktoré musia byť splnené. Diskutovali sme o technických aspektoch fotovoltaických systémov, návratnosti investícií a o možnostiach získania štátnych dotácií a podpory zo strany EÚ.

Zákonné povinnosti podnikateľa v oblasti odpadového hospodárstva

Druhou dôležitou témou boli zákonné povinnosti podnikateľov v oblasti odpadového hospodárstva. V rámci tejto časti prezentácie som podnikateľom priblížil aktuálnu legislatívu týkajúcu sa správy a likvidácie odpadov. Zamerali sme sa na povinnosti, ktoré musia podnikatelia dodržiavať, aby zabezpečili súlad so zákonom a minimalizovali negatívny dopad svojich činností na životné prostredie. Diskutovali sme o správnom triedení odpadu, recyklácii a zodpovednom nakladaní s nebezpečnými odpadmi. Taktiež sme sa venovali možnostiam, ako môžu podnikatelia získať podporu a financovanie na projekty zamerané na zlepšenie odpadového hospodárstva.

Záver

Stretnutie v obci XY bolo výnimočnou príležitosťou na rozšírenie vedomostí a zdieľanie skúseností medzi podnikateľmi. Verím, že informácie, ktoré sme spolu prešli, pomôžu podnikateľom efektívne využívať dostupné zdroje na udržateľné energetické riešenia a zabezpečiť súlad so zákonnými povinnosťami v oblasti odpadového hospodárstva. Takéto odborné stretnutia sú neoceniteľné pre budovanie silnej a zodpovednej podnikateľskej komunity, ktorá je pripravená čeliť výzvam súčasnej doby a prispievať k ochrane životného prostredia.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *