Prieskum verejnej mienky

Opakovaný prieskum verejnej mienky v Komárne

Komárno, 27. apríl 2024 – Počas Komárňanských dní sa uskutočnil opakovaný prieskum verejnej mienky, ktorý bol realizovaný počas edukácie detí. Prieskum vykonala organizácia Za udržateľné Podunajsko v spolupráci so spoločnosťou REClay systems s.r.o. Prieskum priniesol zaujímavé a prekvapivé výsledky, ktoré odhalili niekoľko dôležitých skutočností. Podľa výsledkov prieskumu až 86,4 % rodičov detí nevedelo, že zber […]

Opakovaný prieskum verejnej mienky v Komárne Read More »

Prieskum verejnej mienky v meste Komárno

Prieskum verejnej mienky v Komárne: až 64% občanov nevie, že triedený zber odpadu je bezplatné! Komárno, 2023. august 26. – sa konala prieskum verejnej mienky, vykonaná v spolupráci medziorganizáciou Za udržateľné Podunajsko, spoločnosťou REClay systems s.r.o a oddelením životnéhoprostredia mesta Komárno, priniesla prekvapivé výsledky. Z prieskumu vyplýva, že až 61 % obyvateľov nebolo informovaných o tom,

Prieskum verejnej mienky v meste Komárno Read More »