Za udržateľné Podunajsko

Budúcnosť je len v našich rukách1. Vzdelávanie

Rozvíjame zručnosti pedagógov, žiakov v oblasti zmierňovania dopadov klimatickej zmeny a odpadového hospodárstva2. Analýzy a stratégie

Vykonávame analýzu procesov, identifikujeme nezhody so zákonom OH v oblasti odpadového hospodárstva3.Komunikácia

Tvoríme a realizujeme komunikačné kampane v online aj offline priestore šité na mieru

O nás

Za udržateľné Podunajsko je odborná organizácia, ktorá poskytuje viacero služieb v oblasti udržateľného rozvoja a komunikácie.

Naším cieľom je prispieť k ochrane životného prostredia v južných regiónoch Slovenska a zabezpečiť udržateľný rozvoj.

Čísla, ktoré hovoria za nás

Pomáhame obciam, firmám a školám napredovať v udržateľnosti

300+

Počet absolventov edukačných programov

9000+

Výška finančných zdrojov použitých počas našich aktivít

41 000+

Počet obyvateľov, na ktorých naše aktivity majú priamy vplyv

Inšpirujúce príbehy

Zmena, ktorú sme priniesli

Analýza odpadu

Pomohli sme obci Rovinka zistiť príčinu preplnenia čiernych nádob určené na zmesové komunálne odpady. Zistili sme nadmerné množstvo produkcií zmesových komunálnych odpadov. Navrhli sme stratégiu a opatrenia, vďaka ktorým obec môže optimalizovať a zlepšovať komunikáciu s občanmi.
Cieľom stratégie je znížiť množstvo produkcií zmesového komunálneho odpadu.

Opýtali sme Komárňančanov

V meste Komárno sme uskutočnili prieskum medzi obyvateľmi, aby sme zistili dôvody, prečo netriedia odpad, s cieľom zvýšiť množstvo triedených zložiek odpadu. Z prieskumu vyplynulo, že až 86 % respondentov nevedelo, že za triedenie odpadu neplatia žiadne poplatky. Na základe týchto zistení sme navrhli a implementovali cielenú komunikačnú kampaň, zameranú na motiváciu obyvateľov k aktívnemu triedeniu odpadu.

Podporte nás

Vaša pomoc je dôležitá pre náš udržateľný rozvoj