Bc. Pavol Pék

Udržateľný rozvoj

Stratégia a harmonogram rozvoja

Vytvorím stratégiu na modernizovanie systému odpadového hospodárstva v samospráve alebo vo firme, vytvorím ročný harmonogram rozvoja obce/mesta/firmy

Projekty

 • Analýza východiskového stavu

 • Nápravné opatrenia na dosiahnutie cieľov obce, firiem

 • Možnosti financovania rozvoja

 • Projektový manažment (ŽoNFP, verejné obstarávanie, ŽOP, monitorovacia správa)

Komunikácia

 • Pouličné fora s tímom združenia Za udržateľné Podunajsko (pre samosprávy)

 • Analýza dát

 • Tvorba komunikačnej stratégie

 • Tvorba nápravných opatrení a komunikačný kampaň

Referencie

obec Mužla
Audit procesu odpadového hospodárstva
obec Obid
Audit procesu odpadového hospodárstva
obec Moča
Fyzická analýza odpadu a tvorba nápravných opatrení
Organizácia zodpovednosti výrobcov
Tvorba edukačného programu
Edukácia 180 študentov
Tvorba komunikačných materiálov pre samosprávy v ktorých OZV financuje bezplatný odvoz triedeného odpadu
mesto Komárno
Analýza odpadu a stratégia na optimalizovanie systému triedeného zberu odpadu

Cieľom musí byť trvalo udržateľný rozvoj


Klimatická zmena by mohlo ohroziť poľnohospodársku výrobu a potravinársky priemysel, ak sa neprispôsobíme ich dôsledkom. Na ochranu spoločnosti prijala Európska únia opatrenia na transformáciu nášho hospodárstva prostredníctvom kolektívnej akcie.

Klimatické zmeny sú trvalým javom, na ktorý sa môžeme pozerať laickým pohľadom, napríklad fenoménom Grety Thunbergovej alebo inými zelenými občianskymi iniciatívami, ktoré sa zaoberajú len zachovaním duchovnej rovnováhy, ale môžeme sa tiež snažiť prispôsobiť sa výzvam a obmedziť a znížiť dôsledky klimatických zmien pre spoločnosť.

Z výskumu pracovnej skupiny IPCC OSN vyplýva, že tento proces sa nedá zastaviť, ale že je vhodné zmeniť naše výrobné a každodenné návyky, aby sa zabránilo urýchleniu súčasných procesov.

Medzi takéto opatrenia patrí skladovanie dažďovej vody, odvádzanie dažďovej vody, zlepšenie zavlažovania, rozvoj vnútroblokov, priemyselné kompostárňe, zberné dvory pre odpadové hospodárstvo a infraštruktúra spracovateľských závodov.

Hoci separovaný zber je v prvom rade zameraný na znižovanie emisií, má aj finančné prínosy pre spoločnosť, miestne orgány a podnikateľský sektor.

Ako odborník na udržateľný regionálny rozvoj môžem pomôcť identifikovať opatrenia na prispôsobenie sa zmene klímy, vypracovať stratégiu obehového odpadového hospodárstva, napísať žiadosti o granty EÚ, riadiť projekty, zlepšiť komunikáciu s občanmi v oblasti odpadového hospodárstva.

Orborné skúsenosti

 • Ministerstvo Investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

  • Identifikovanie vhodnej výzvy na financovanie projektov

  • Informovanie samospráv

  • Monitorovanie splnenia cieľov EU vďaka fondov EU na Slovensku v rozvojovom období 2014-2020

 • National Fashion League Hungary

  • Tvorba textu komunikácie

  • Tvorba komunikačnej stratégie

  • Manažovanie účtov Facebook a Instagram

  • Rozvoj projektov v mene trvalo udržateľnosti v textilnom priemysle

Napíšte nám

Meno E-mail Správa Súhlasím s Zmluvnými podmienkami a Pravidlami ochrany osobných údajov Potvrdiť

Kontakt

Gbelce, 94342 

info@fenntarthatobbfelvidekert.eu

Impressum: 

Za udržateľné Podunajsko,o.z

IČO: 42426111

Sídlo: 94342 Gbelce

Štatutárny orgán: Pavol Pék (1997)