Prieskum verejnej mienky v meste Komárno

Prieskum verejnej mienky v Komárne: až 64% občanov nevie, že triedený zber odpadu je bezplatné!

Komárno, 2023. august 26. – sa konala prieskum verejnej mienky, vykonaná v spolupráci medzi
organizáciou Za udržateľné Podunajsko, spoločnosťou REClay systems s.r.o a oddelením životného
prostredia mesta Komárno, priniesla prekvapivé výsledky.

Z prieskumu vyplýva, že až 61 % obyvateľov nebolo informovaných o tom, že zber triedeného odpadu je bezplatný, a 64 % obyvateľov nevedelo, že výška ročnej poplatku za odpad závisí od toho, do akej miery sa občania v predchádzajúcom roku boli angažované sa zapojiť do triedenie odpadu.

Tieto výsledky poukazujú na potrebu edukácie a motivácie, aby obyvatelia Komárna využívali
odpadové zariadenia oveľa zodpovednejšie. Triedený zber odpadu je nevyhnutným krokom
smerujúcim k dlhodobo udržateľnému odpadovému hospodárstvu. Možnosť triedeného zberu
odpadu umožňuje obyvateľom aktívne prispieť k zníženiu množstva zmiešaného komunálneho
odpadu a recyklácii, čím prispejú k tomu, aby sa na skládku odpadov sa dostalo menej odpadu.

Náklady na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu platia obyvatelia sami, triedený zber a
zhodnotenie platia výrobcovia v spolupráci organizáciou zodpovednosti výrobcov. V Komárne
triedený zber obalových materiálov nakúpených produktov v obchodoch platí Reclay systems s.r.o.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *