Opakovaný prieskum verejnej mienky v Komárne

Komárno, 27. apríl 2024 – Počas Komárňanských dní sa uskutočnil opakovaný prieskum verejnej mienky, ktorý bol realizovaný počas edukácie detí. Prieskum vykonala organizácia Za udržateľné Podunajsko v spolupráci so spoločnosťou REClay systems s.r.o. Prieskum priniesol zaujímavé a prekvapivé výsledky, ktoré odhalili niekoľko dôležitých skutočností.

Podľa výsledkov prieskumu až 86,4 % rodičov detí nevedelo, že zber triedeného odpadu je bezplatný. Neboli informované o tom, že výška ročného poplatku za odpad závisí od miery ich zapojenia do triedenia odpadu v predchádzajúcom roku. Tieto zistenia poukazujú na výraznú potrebu zlepšiť informovanosť a motiváciu obyvateľov k zodpovednejšiemu správania.

Efektívne triedenie odpadu je kľúčovým krokom k dlhodobo udržateľnému odpadovému hospodárstvu. Možnosť triedeného zberu odpadu umožňuje obyvateľom aktívne prispievať k zníženiu množstva zmiešaného komunálneho odpadu a podporuje recykláciu, čím sa znižuje množstvo odpadu, ktoré končí na skládkach.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *